Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015530

Vragen van de leden Schouw (D66) en Van Nispen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Mensen met schulden zijn een melkkoe» (ingezonden 21 oktober 2014).

Mededeling van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 12 november 2014).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Mensen met schulden zijn een melkkoe»?1

Vraag 2

Deelt u de in het artikel opgeworpen stelling dat er lucht zit in bepaalde tarieven en dat het onwenselijk is als burgers meer betalen dan noodzakelijk is?

Vraag 3

In welke mate houdt de indexatie van de deurwaarderstarieven rekening met de werkelijke kosten die een deurwaarder maakt?

Vraag 4

Klopt het dat de kosten en de baten van de automatisering niet worden meegenomen in de indexatie? Zo ja, waarom gebeurt dat niet?

Vraag 5

Klopt het dat de overheid in toenemende mate een prijsdruk legt op de gerechtsdeurwaarders? Welke risico’s ten aanzien van het eigenbelang van de deurwaarders bij een vordering en de onafhankelijkheid van het ambt brengt dat met zich mee?

Vraag 6

Acht u het wenselijk als een overheidsinstantie, zoals het Centraal Administratie Kantoor (CAK), een aanbesteding probeert te doen waarin de deurwaarder een bedrag moet betalen voor het winnen van de opdracht? Zo nee, waarom is dit desondanks gebeurd?

Vraag 7

Bent u bereid onderzoek te doen naar de deurwaarderstarieven en de wijze waarop deurwaarders en opdrachtgevers met elkaar samenwerken?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Schouw (D66) en Van Nispen (SP) van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Mensen met schulden zijn een melkkoe» (ingezonden 21 oktober 2014) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 20 oktober 2014