Vragen van de leden Bontes en VanKlaveren (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Defensie over een Nederlandse militair die overgelopen is naar IS (ingezonden 4 september 2015).

Antwoord van Minister Hennis-Plasschaert (Defensie) (ontvangen 11 september 2015).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Nederlandse militair naar IS»?1

Vraag 2

In hoeverre zal de wijze van screenen worden verzwaard nu bekend is dat een militair zijn kennis kan gaan misbruiken voor terreurdoeleinden?

Vraag 3

Wordt het onderzoek, behalve bij de luchtmacht, ook bij de andere onderdelen van de krijgsmacht uitgevoerd?

Vraag 4

Kunt u aangeven welke nationaliteit(en) de betreffende militair heeft?

Vraag 5

In hoeverre is de betreffende militair (nog) in beeld bij de inlichtingendiensten?

Vraag 6

Hoeveel andere gevallen, naast O. Y., zijn er bekend van ex-militairen die zich hebben aangesloten bij islamitische terreurorganisaties?

Nader antwoord

De schriftelijke vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Defensie over een Nederlandse militair die overgelopen is naar IS, vraagnummer 2015Z15785, zijn beantwoord middels de brief «Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2015, over mogelijke radicalisering en uitreis van een actief dienende militair» (Kamerstuk 34 000 X, nr. 111).

Naar boven