Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederlandse ambassade in Amman een instituut sponsort dat een Hamas terrorist als rolmodel voor journalisten ziet (ingezonden 16 december 2014).

Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 15 januari 2015)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat de Nederlandse ambassade in Amman een instituut sponsort dat een Hamas terrorist als rolmodel voor journalisten ziet?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3 en 4

Klopt het dat Ahlam Tamimi, verantwoordelijk voor de dood van vijf Nederlanders en tien Israëli’s, door het Jordaanse Media Instituut werd aangeprezen en dat Nederland dit instituut steunt?

Deelt u de mening dat het Nederlandse geld ingezet moet worden om verdere verzoening te bevorderen en dat het Jordaans Media Instituut door Ahlam Tamimi te steunen hier niet aan bijdraagt?

Bent u bereid om via de Nederlandse ambassadeur in Amman om opheldering te vragen?

Antwoord 2, 3 en 4

Zie antwoord op voorgaande pagina (vragen Van Klaveren en Bontes) (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 1042)

Naar boven