Vragen van de leden De Caluwé en Verheijen (beiden VVD) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht «EU aid lost in Palestine» (ingezonden 17 oktober 2013).

Antwoord van Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 4 november 2013).

Vraag 1

Kent u het bericht «£ 1.95bn EU aid lost in Palestine» van de Sunday Times?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Bent u op de hoogte van het rapport van de Europese Rekenkamer, waarin wordt gesteld dat er ruim een miljard euro aan Europese hulpgelden is verdwenen in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever ten gevolge van corruptie en mismanagement?

Antwoord 2

Ik ben niet op de hoogte van de inhoud van het rapport aangezien het nog niet is vrijgegeven. Naar verwachting worden de bevindingen op korte termijn gepresenteerd.

Vraag 3 t/m 6

Deelt u de mening dat deze gang van zaken absoluut onaanvaardbaar is en dat de autoriteiten in de Palestijnse gebieden zich moeten verantwoorden en dat de gelden moeten worden teruggevorderd? Zo nee, waarom niet?

Onder verwijzing naar eerdere vragen over mismanagement van EU-ontwikkelingsgeld in Congo (waarbij één miljard euro verspild zou zijn), is er volgens u sprake van een patroon van slechte besteding en/of verspilling van belastinggeld via Europese ontwikkelingssamenwerking? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat alle Europese financiële steun aan de Palestijnse gebieden per direct geblokkeerd moet worden zolang deze kwestie niet is opgelost en de hulpgelden niet zijn verantwoord? Zo nee, waarom niet?

Kunt u op Europees niveau vragen om een doorlichting van het gehele programma van EU-ontwikkelingsgeld om te achterhalen waar geld verspild is en waar dat aan heeft gelegen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3 t/m 6

Ik wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van het rapport. Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Raad Buitenlandse Zaken van 16 oktober jl. stelt het kabinet uw Kamer per brief op de hoogte zodra het rapport wordt gepubliceerd.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden De Caluwé en Verheijen (beiden VVD), ingezonden 3 oktober 2013 (vraagnummer 2013Z18797)

Naar boven