Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over door Israël gevangengenomen Palestijnse parlementariërs (ingezonden 22 augustus 2014).

Antwoord van Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 10 september 2014).

Vraag 1

Kent u het bericht «PLO condemns deportation of Palestinian MP by Israel»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 en 4

Deelt u de zorgen over de in het bericht aangekondigde deportatie van de Palestijnse parlementariër Khalida Jarrar door de Israëlische autoriteiten? Zo neen, waarom niet?

Deelt u de mening dat deze parlementariërs niet opgesloten dienen te zijn, maar vrijelijk hun werk als volksvertegenwoordiger moeten kunnen doen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 2 en 4

Het kabinet deelt de zorgen over het besluit van een Israëlische militaire rechtbank om PLC-lid Khalida Jarrar vanwege veiligheidszorgen over te brengen naar Jericho en haar daar voor een periode van zes maanden onder toezicht te plaatsen, zonder haar inzage in de bewijslast te verlenen. Op basis van het humanitair oorlogsrecht is de aanwijzing van een gedwongen verblijfplaats geoorloofd als uitzonderlijke maatregel. Een dergelijke maatregel dient conform internationaalrechtelijke waarborgen te worden uitgevoerd, zonder willekeur. Het kabinet volgt de situatie nauwgezet en verwacht van Israël dat het de betreffende regels van het humanitair oorlogsrecht strikt zal naleven.

Vraag 3

Kunt u aangeven hoeveel Palestijnse parlementariërs op dit moment door Israël gevangen worden gehouden dan wel onder huisarrest zijn geplaatst?

Antwoord 3

Op 1 september bevonden 36 PLC-leden zich in Israëlische detentie.

Vraag 5

Bent u bereid de Israëlische ambassadeur hierom te ontbieden om erop aan te dringen dat de gevangengenomen Palestijnse parlementariërs worden vrijgelaten? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 5

Er is regelmatig contact tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Israëlische ambassade in Nederland. Het kabinet ziet op dit moment geen aanleiding om de Israëlische ambassadeur te ontbieden.


X Noot
1

PLO condemns deportation of Palestinian MP by Israel, http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=722112, 21 augustus 2014.

Naar boven