Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-20142931

Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de Minister van Algemene Zaken over de uitspraken in de media van de Minister van Veiligheid en Justitie over het hek rondom de Griekse woning van de Koning (ingezonden 20 augustus 2014).

Mededeling van de Minister-President Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 5 september 2014).

Vraag 1

Bent u bekend met de uitspraken in de media van de Minister van Veiligheid en Justitie over het hek rondom de Griekse woning van de Koning?

Vraag 2

Is, gezien de uitspraken van de Minister van Veiligheid en Justitie, ook overwogen om geen erfdienstbaarheden te vestigen, maar grond te ruilen om zodoende tegen minimale kosten de benodigde afstand tot de woning tot stand te brengen?

Vraag 3

Wat zijn de minimale afstanden die aangehouden worden voor de ruimte tussen de woning en het hek voor, zoals de Minister van Veiligheid en Justitie het noemde, het winnen van tijd? Op welke studies en/of ervaringen zijn deze afstanden gebaseerd?

Vraag 4

Waar zijn die afstanden vastgelegd en te raadplegen?

Vraag 5

Bent u bereid, nu de Minister van Veiligheid en Justitie al deels aan de beantwoording begonnen is via de media en niet zoals gebruikelijk aan de Kamer, de antwoorden op deze vragen en de eerder vandaag ingediende vragen voor het eind van de week aan de Kamer te doen toekomen?

Mededeling

Tijdens de regeling van werkzaamheden van uw Kamer van 4 september heeft het lid Pechtold (D66) van uw Kamer gevraagd om beantwoording voor dinsdag 9 september a.s. van vragen die hij op 20 augustus jl. aan mij heeft gesteld over de Griekse woning van de Koning.

Van deze gelegenheid maak ik gaarne gebruik om u te informeren dat de beantwoording van deze vragen meer tijd vraagt dan de gebruikelijke termijn van drie weken die op 11 september a.s verstrijkt. De redenen hiervoor zijn gelegen in het verkrijgen van relevante informatie uit het buitenland die nodig is voor een zorgvuldige beantwoording en in het voeren van overleg tussen de verschillende organisaties die bij deze aangelegenheid zijn betrokken. Het streven is erop gericht de beantwoording binnen een maand te laten plaatsvinden.