Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de bizarre samenstelling van de VN-onderzoekscommissie voor de recente Gaza-oorlog (ingezonden 13 augustus 2014).

Antwoord van Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 29 augustus 2014).

Vraag 1 en 2

Kent u de commissieleden die het onderzoek moeten gaan uitvoeren naar de gewelddadigheden in Gaza?1 2

Bent u bekend met het feit dat de voorzitter van de onderzoekscommissie, William Shabas, meermaals heeft geroepen dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig president Shimon Peres vervolgd zouden moeten worden door het Internationaal Strafhof?3

Antwoord 1 en 2

Het kabinet heeft kennisgenomen van de aanstelling van de commissieleden door de voorzitter van de Mensenrechtenraad. Het kabinet is bekend met het artikel in de Jerusalem Post.

Vraag 3 en 5

Hoe beoordeelt u de aanstelling van Shabas als voorzitter van de onderzoekscommissie? Sluit u zich aan bij het inzicht dat je niet jarenlang om iemands vervolging kan roepen en vervolgens zelf een onafhankelijk onderzoek zou moeten leiden naar gedragingen van of onder verantwoordelijkheid van diezelfde persoon? Vindt u dat ook absurd?4 Zo nee, waarom niet?

Hoe beoordeelt u de uitspraak van het derde aangestelde lid van de onderzoekscommissie, Doudou Diène, dat de vervolging van christenen in het Midden-Oosten, Afrika en India het ongelukkige gevolg is van het zendingswerk van evangelische groepen uit de VS? Acht u het wenselijk dat iemand die uiterst pro-islam is, islamkritiek als zijn belangrijkste mikpunt heeft en uiterst kritisch is over de film Fitna, zitting heeft in een commissie die een oorlog met een islamitische terreurorganisatie moet onderzoeken?5 6

Antwoord 3 en 5

De leden van de onderzoekscommissie zijn geselecteerd en aangesteld door de voorzitter van de Mensenrechtenraad. De panelleden worden geacht op onafhankelijke en onpartijdige wijze onderzoek te doen naar alle schendingen van het humanitair oorlogsrecht en van de mensenrechten.

De EU en Nederland zijn voorstander van een internationaal en onafhankelijk onderzoek naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht en van de mensenrechten gepleegd door alle betrokken partijen.

Vraag 4 en 6

Hoe beoordeelt u het feit dat een dag na de instelling van de onderzoekscommissie, één van de leden, Amal Alamuddin, zich al terugtrekt? Deelt u de mening dat het amateurisme van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHRC daar mogelijk aan ten grondslag ligt? Zo nee, hoe verklaart u dan dat zij maandag wordt aangekondigd als lid van de commissie en dinsdag al afziet van het werk vanwege «andere verplichtingen»?7

Deelt u de mening dat de UNHRC zichzelf belachelijk maakt door op zeer amateuristische wijze een onderzoekscommissie samen te stellen doordrenkt van anti-Israëlische en pro-islamitische sentimenten?

Antwoord 4 en 6

Het is ongelukkig dat na bekendmaking van de samenstelling van de onderzoekscommissie één van de leden heeft aangegeven toch niet beschikbaar te zijn.

Het verband tussen de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) en de onderzoekscommissie van de Mensenrechtenraad is het kabinet niet bekend.

Vraag 7

Deelt u de mening dat met deze onderzoekscommissie de conclusie al bij voorbaat vaststaat en dat de kans groot is dat het onderzoeksrapport een groter gedrocht wordt dan het Goldstone-rapport? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7

Het kabinet loopt niet op de conclusies van het onderzoek vooruit.

Naar boven