Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-20141318

Vragen van het lid PaulusJansen (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over ultrasone kattenverjagers (ingezonden 13 februari 2014).

Mededeling van Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 6 maart 2014).

Vraag 1

Is de verkoop en/of plaatsing van ultrasone kattenverjagers1, die een 10 kHz toon (of hoger) met een geluidsterkte van 140 dB produceren, toegestaan op de Nederlandse markt? Zo nee, bent u bereid om handhavend op te treden tegen de verkoop, ook via internet en postorderbedrijven, en/of de plaatsing van ultrasone kattenverjagers? Zo ja, is de plaatsing vergunningplichtig, zoals het geval is met Mosquito’s2? Welke wettelijke eisen worden gesteld aan dergelijke apparaten? Voldoen de apparaten die in de handel zijn aan deze eisen?

Vraag 2

Indien er geen wettelijke eisen gesteld worden, bent u bereid eisen te stellen aan de maximale geluidbelasting door ultrasone kattenverjagers buiten de erfgrens, dan wel de verkoop en/of de plaatsing van dergelijke apparaten geheel te verbieden?

Mededeling

Op 13 februari 2014 ontving ik Kamervragen van het lid Paulus Jansen (SP) over ultrasone kattenverjagers. Het lid vraagt onder meer of deze apparaten vergunningplichtig zijn of zouden moeten zijn gezien hun hoge geluidproductie. Voor de beantwoording van deze vraag is (ook) advies nodig vanuit gezondheidskundig standpunt. Omdat daar in verband met het consulteren van externe deskundigen enige tijd mee gemoeid is, is uitstel van de beantwoording gewenst.

Zodra het advies beschikbaar is, zal ik de Kamer nader berichten.


X Noot
1

Bijvoorbeeld de SolarGardenGuard van www.home-shopper.nl , en de Ultrasonic Animal Chaser van www.alibaba.com .

X Noot
2

Een Mosquito (hoogfrequent geluidssysteem) wordt gebruikt om een beperkt gebied onaantrekkelijk voor hangjongeren te maken zonder dat dit hinder voor passanten en omwonenden veroorzaakt.