Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-20141098

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de VN-Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco) een internationale expositie over Israël heeft geschrapt (ingezonden 22 januari 2014).

Antwoord van Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 4 februari 2014).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat VN-organisatie Unesco een internationale tentoonstelling over de geschiedenis van het Joodse volk heeft geschrapt, omdat hiermee het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar zou worden gebracht?1

Antwoord

De tentoonstelling «The People, the Book, the Land – 3,500 years of ties between the Jewish People and the Holy Land» is niet geschrapt, maar uitgesteld tot juni van dit jaar.

Vraag 2, 3 en 4

Kunt u inzicht geven in de achtergronden van deze beslissing en hoe beoordeelt u dit besluit? Klopt het dat dit besluit is genomen na protest van 22 Arabische landen? Bent u bereid, in navolging van onder meer Canada en de VS, en zo mogelijk met steun van andere Europese landen, uw diepe onvrede over dit besluit uit te spreken richting Unesco en er met kracht op aan te dringen dat de tentoonstelling alsnog doorgang vindt?

Antwoord 2, 3 en 4

UNESCO heeft verklaard dat het uitstel deels is gelegen in zorgen geuit door de Arabische landen, deels in het feit dat UNESCO en het Simon Wiesenthal Center nog geen volledige overeenstemming over de inhoud van de tentoonstelling hadden bereikt. Het kabinet verwelkomt het besluit van UNESCO de tentoonstelling alsnog te laten plaatsvinden in juni.

Vraag 5

Welke stappen / acties gaat u ondernemen indien Unesco onverhoopt volhardt in haar weigering om deze tentoonstelling over het Joodse volk te organiseren?

Antwoord 5

Het kabinet gaat er vanuit dat UNESCO en het Simon Wiesenthal Center overeenstemming zullen bereiken over de uitstaande kwesties en dat de tentoonstelling zal plaatsvinden in juni.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid De Roon (PVV), ingezonden 20 januari 2014 (vraagnummer 2014Z00764).


X Noot
1

Reformatorisch Dagblad, 20-1-2014