Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013985

Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over het bericht dat Prins Bernhard een massa-executie wilde (ingezonden 20 november 2012).

Antwoord van minister-president Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 15 januari 2013).

Vraag 1

Kent u het bericht «Prins Bernhard wilde massa-executie»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) niet op het bericht wil reageren?2 Zo nee, wat is de reactie van de RVD? Zo ja, waarom wilde de RVD niet reageren?

Antwoord 2

Het behoort niet tot de reguliere taken van de RVD te reageren op dergelijke berichten.

Vraag 3

Bent u bereid delen van het Koninklijk Huisarchief openbaar te maken voor historici om deze kwestie nader te onderzoeken? Zo ja, welke delen gaat u op welke termijn open stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Er is geen grond voor de veronderstelling dat het Koninklijk Huisarchief terzake delen bevat.