Vragen van het lid Verhoeven aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over cookies op de websites van de Publieke Omroep (NPO) (ingezonden 16 oktober 2012).

Mededeling van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ontvangen 1 november 2012)

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitvoering van de zogenaamde cookie-wet op de websites van de publieke omroep (NPO), zoals bijvoorbeeld op 3FM en Uitzending Gemist?

Vraag 2

Is het waar dat de reactie van de NPO (op de berichten over het cookie-beleid zoals bijvoorbeeld op nu.nl) dat ze «gebruikersstatistieken nu eenmaal moeten rapporteren naar OCW» enkel een argument biedt om analytics cookies als voorwaarde aan gebruikers te stellen, maar dat dit argument niet op gaat voor tracking cookies die voor hele andere doeleinden gebruikt worden?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de NPO zich onterecht achter de Telecommunicatiewet verschuilt wanneer voor gebruikers, die niet gevolgd willen worden door tracking cookies, de website op zwart wordt gezet?

Vraag 4

Bent u van mening dat de NPO ook een optie zou moeten bieden om enkel analytics cookies te accepteren?

Vraag 5

Kunt u zo snel mogelijk het gesprek aan gaan met de NPO om te regelen dat gebruikers ook zonder gevolgd te worden door tracking cookies gebruik kunnen maken van de websites van de NPO?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden Gesthuizen, Van Dijk (beiden SP) en het lid Verhoeven (D66) van uw Kamer over de cookies op de websites van de Nederlandse Publieke Omroep (ingezonden op 12 en 16 oktober 2012) niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden. Dit als gevolg van lopende afstemming met de betrokken partijen en de complexiteit van de materie. Ik streef ernaar u binnen drie weken de antwoorden op deze vragen te doen laten toekomen.

De vragen werden mij toegezonden met de kenmerken 2012Z17372 en 2012Z17524 .

Naar boven