Vragen van de leden Omtzigt en Koppejan (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «stortvloed van klachten over het bedrijf zakelijke telefonie voortduurt» (ingezonden 12 september 2012).

Mededeling van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) (ontvangen 16 oktober 2012).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het feit dat de stortvloed van klachten over het bedrijf www.zakelijketelefonie.nl op de site www.bellen.com voortduurt1, zoals u zelf op 10 april jl. al constateerde bij de beantwoording van eerdere vragen2?

Vraag 2

Hoeveel klachten zijn er sinds 1 januari jl. ingediend tegen dit bedrijf bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en bij het meldpunt acquisitiefraude?

Vraag 3

Heeft u gezien dat dit bedrijf ook via spamming op faxen klanten werft, maar dat daar niet tegen wordt opgetreden?3

Vraag 4

Bent u bereid de OPTA te vragen onderzoek te doen naar deze praktijken?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoe bedrijven kunnen aantonen dat zij geen vinkje op een website gezet hebben om zich aan te melden bij een telecomaanbieder? Welke actie moeten zij ondernemen om weer van het contract af te komen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de aangescherpte procedure voor oversluiten naar behoren werkt en dat die het aantal klachten verminderd heeft?

Vraag 7

Op welke wijze en met welke wetswijzigingen gaat u ervoor zorgen dat het proces van oversluiten van telecomaanbieders meer ordelijk gaat verlopen en dat er absoluut sprake is van een expliciete wil van de ondernemer om een nieuw contract aan te gaan?

Mededeling

Voor de beantwoording van de vragen van het lid Omtzigt en Koppejan (CDA) over het bericht «stortvloed van klachten over het bedrijf zakelijke telefonie voortduurt», ingezonden 12 september 2012 met kenmerk 2012Z15820, is meer tijd nodig dan de gebruikelijke drie weken. De reden hiervoor is dat nader overleg met marktpartijen en afstemming met het ministerie van Veiligheid en Justitie nodig is.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.

Naar boven