Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132919

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het ontijdig uitstellen van rechtszittingen (ingezonden 4 juli 2013).

Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 1 augustus 2013).

Vraag 1 t/m 4

Is het bij u bekend dat de behandeling van rechtszaken soms op de dag van de terechtzitting wordt opgeschort of uitgesteld vanwege een falend ICT-systeem als gevolg waarvan niet alle relevante betrokkenen het dossier (tijdig) hebben kunnen inzien?1

Wat is precies de oorzaak van dit probleem? Is altijd sprake van dezelfde problematiek of kunnen zich op ICT-vlak meerdere oorzaken voordoen die leiden tot dergelijk uitstel van behandeling van zaken? Speelt het probleem uitsluitend in strafzaken, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) betrokken is of ook in andere zaken?

Om hoeveel zaken per jaar gaat het bij de verschillende gerechten?

Kunt u een inschatting geven van de kosten die hierdoor extra worden gemaakt door het OM, de rechterlijke macht, de politie, de gevangenissen, de advocatuur, de eventueel te horen deskundigen, getuigen, tolken, slachtoffers en verdachten?

Antwoord 1 t/m 4

Ik kan niet uitsluiten dat rechtszaken soms op het laatste moment door een ICT-storing moeten worden opgeschort of uitgesteld. Dergelijke zaken worden door het OM en de rechtspraak niet als zodanig geregistreerd, waardoor het niet goed doenlijk is om hiervan een overzicht te maken. Uw vragen over de achterliggende oorzaken, de aantallen en de kosten kan ik daardoor niet beantwoorden. Ik heb evenwel geen aanwijzingen dat deze situatie zich meer dan incidenteel voordoet of dat het steeds om dezelfde oorzaak gaat.


X Noot
1

Zoals maandag 1 juli 2013, rechtbank (kanton) Den Haag, Algemeen Dagblad, 2 juli 2013