Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132881

Vragen van het lid Bonis (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Israëlische luchtaanval op de berg Qassioun in Damascus (ingezonden 7 mei 2013).

Antwoord van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 22 juli 2013)

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de Israëlische luchtaanval op de berg Qassioun in Damascus in de nacht van 4 op 5 mei 2013, naar verluidt om een Syrisch militair complex uit te schakelen?

Antwoord 1

Het kabinet heeft kennis genomen van deze berichten in de media, die overigens niet officieel bevestigd werden door de Israëlische autoriteiten.

Vraag 2 en 3

Hoe duidt u deze onverwachte Israëlische interventie in het Syrische conflict?

Deelt u de mening dat deze interventie, reeds de derde dit jaar, potentieel een ernstige escalatie van voornoemd conflict behelst met risico van uitbreiding daarvan in een toch al uiterst explosieve regio?

Antwoord 2 en 3

Het kabinet deelt uw zorg over mogelijke spillover van het Syrische conflict. De toenemende onrust aan de Libanese grens en op de Golanhoogvlakte en de grote druk op de buurlanden van Syrië als gevolg van enorme vluchtelingenstromen, vergroten het risico op uitbreiding naar de regio.

Vraag 4

Zo ja, bent u bereid om, zo mogelijk in EU-verband, de Israëlische regering om opheldering te vragen?

Antwoord 4

Ik beschik niet over informatie die mij aanleiding geeft de Israëlische regering om opheldering te vragen.

Vraag 5

Zo ja, bent u bereid om, eveneens in EU-verband, aan te dringen op een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad om deze nieuwe fase van het Syrische conflict en de regionale implicaties daarvan te bespreken?

Antwoord 5

Het kabinet heeft herhaaldelijk, zowel in multilaterale fora als bilateraal, aangedrongen op spoedige actie van de VN-Veiligheidsraad inzake de Syrische crisis.