Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132553

Vragen van de leden Helder en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «België: bijna 20 criminele illegalen per dag» (ingezonden 16 mei 2013).

Mededeling van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 12 juni 2013

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het bericht: «België: bijna 20 criminele illegalen per dag»?1

Vraag 2

Wordt in Nederland bijgehouden hoeveel illegalen worden opgepakt wegens criminele feiten, welke nationaliteit de betreffende illegalen bezitten en hoeveel aanhoudingen daadwerkelijk tot een veroordeling en uitzetting hebben geleid? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid dit wel te gaan registreren?

Vraag 3

Indien dit wordt geregistreerd, bent u bereid de betreffende cijfers aan de Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Helder en Fritsma (beiden PVV) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «België: bijna 20 criminele illegalen per dag» (ingezonden 16 mei 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.