Vragen van de leden De Roon en Madlener (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over kwalificering van zionisme en islamkritiek als «misdaad tegen de menselijkheid» (ingezonden 5 maart 2013).

Antwoord van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 18 maart 2013).

Vraag 1 en 2

Hoe beoordeelt u het dat premier Erdogan van Turkije recent op het Vienna forum of the Alliance of Civilizations (een VN initiatief voor dialoog tussen het Westen en de Islam) «islamofobie» gelijkstelde aan antisemitisme en er voor pleitte islamofobie en zionisme als een misdaad tegen de menselijkheid te beschouwen?1

Deelt u de mening dat een dialoog, zoals het Vienna forum, met islamitische heersers die het sprookje verkondigen dat islam vrede is, die antisemitisme verspreiden en die islamkritiek de kop indrukken, verspilde moeite is?

Antwoord vragen 1 en 2

Ik neem uitdrukkelijk afstand van de uitspraak van premier Erdoğan. Dit soort uitspraken schaadt een gunstig klimaat voor vrede in de regio en ze hinderen normalisering van de betrekkingen tussen Turkije en Israël. Nederland blijft een groot voorstander van een toenadering tussen Turkije en Israël en zal zich hiervoor ook sterk blijven maken.

Vraag 3 en 4

Wat heeft u richting Turkije en de internationale gemeenschap ondernomen naar aanleiding van de volgende recente vijandige uitlatingen van premier Erdogan?:

  • 16 september 2012: «(...) the West hasn’t recognized Islamophobia as a crime against humanity – it has encouraged it. When it is in the form of a provocation, there should be international legal regulations against attacks on what people deem sacred, on religion» en «I was able to include Islamophobia as a hate crime in the final statement of an international meeting in Warsaw.»

  • 19 november 2012: «I say that Israel is a terrorist state, and its acts are terrorist acts.»

  • 3 februari 2013: «Those who have been treating Israel like a spoilt child should expect anything from them, at any time. As I say time and again, Israel has a mentality of waging state terrorism.»

  • 27 februari 2013: «Just like Zionism, anti-Semitism and fascism, it becomes unavoidable that Islamophobia must be regarded as a crime against humanity,»

Indien u niets heeft gedaan, wilt u dan toelichten waarom u deze «haattaal» van premier Erdogan ongemoeid heeft gelaten?

Antwoord vragen 3 en 4

De Nederlandse positie is de Turkse regering bekend en ook nu weer uitgedragen.

Vraag 5

Deelt u de mening dat als «islamofobie» door Turkije als misdaad tegen de menselijkheid wordt beschouwd, dat land een fundamenteel tegenstander is van de vrijheid van meningsuiting en derhalve een vijand van de Westerse verworvenheden?

Antwoord vraag 5

Nee.

Vraag 6

Wanneer erkent u eindelijk eens dat het toetredingsproces van Turkije tot de Europese Unie een kansloze en onwenselijke zaak is? Wilt u alles in het werk stellen om daar een eind aan te maken?

Antwoord vraag 6

Het toetredingsproces van Turkije is voor de EU – en dus ook voor Nederland – van wezenlijk strategisch en economisch belang. Bovendien is dit proces een belangrijke motor voor hervormingen in Turkije, mede op het gebied van mensenrechten. Het gaat hier om een proces met een open einde, waarvan de uitkomst niet op voorhand vaststaat. Nederland heeft ingestemd met het lidmaatschapsperspectief voor Turkije, mits aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan. Het Kabinet ziet geen aanleiding om af te wijken van dit beleid.

Naar boven