Vraag van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over opmerkingen van de VN Speciale Rapporteur voor de zgn «Palestinian Authority Territories» (ingezonden 1 februari 2013).

Antwoord van minister Timmermans ( Buitenlandse Zaken) (ontvangen 25 februari 2013)

Vraag 1

Heeft u ook kennisgenomen van de veroordelingen door onder anderen de Britse premier David Cameron, de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navi Pillay en de Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki-moon van eerdere onbetamelijke gedragingen en uitlatingen van Richard Falk, zoals antisemitisme?1 Deelt u de mening dat deze gedragingen en uitlatingen extra kracht bijzetten aan de noodzaak om hem als Speciale Rapporteur van de VN te verwijderen en contact met hem te mijden?

Antwoord 1

Ja, ik heb kennis genomen van deze reacties. Zie verder mijn antwoord op vragen 7 en 8 van uw eerdere vragen terzake, Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 1374.

Naar boven