Vragen van de leden Van der Ham en Koşer Kaya (beiden D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nog steeds ontbrekende voorzieningen voor leerlingen zonder verblijfsvergunning die op stage moeten (ingezonden 7 oktober 2011).

Mededeling van minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 24 november 2011).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het oprichten van het zogenaamde «stoutfonds», dat boetes wil vergoeden van werkgevers die leerlingen zonder verblijfsvergunning stage laten lopen?1

Vraag 2

Bent u zich ervan bewust dat deze ludieke actie voorkomt uit onvrede over de trage voortgang inzake het wettelijk regelen van de positie van jongeren die stage moeten lopen, maar het niet kunnen vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning?

Vraag 3

Wanneer wordt dit vraagstuk door u ter hand genomen en opgelost? Wanneer kan de Kamer de voorstellen hiertoe verwachten?

Vraag 4

Kunt u tot die tijd een tijdelijke regeling of afspraken maken, die in een oplossing voor deze tekortkoming van de wet arbeid vreemdelingen voorzien?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen de leden Van der Ham en Koşer Kaya (beiden D66) over nog steeds ontbrekende voorzieningen voor leerlingen zonder verblijfsvergunning die op stage moeten niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is. Deze vragen zullen beantwoord worden samen met de vragen die de commissie voor Sociale zaken en werkgelegenheid heeft gesteld over dit onderwerp in het kader van een schriftelijk overleg.


X Noot
1

Stoutfonds» voor boetes stagiaires, telegraaf.nl 30 september.

Naar boven