Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20123481

Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de asielverlening aan de heer Assange (ingezonden 17 augustus 2012).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 17 september 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht dat Equador asiel verleent aan de heer Julian Assange?1

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat de Britse autoriteiten van zins zijn om, ongeacht deze asielverlening en een zeer waarschijnlijke uitlevering aan de Amerikaanse autoriteiten, de heer Assange te arresteren?

Antwoord

De Britse autoriteiten zijn op grond van de Extradition Act verplicht Assange uit te leveren aan Zweden, zodat hij daar gehoord kan worden over de verdenking van seksuele delicten.

Vraag 3

Is het waar dat de Britse autoriteiten gedreigd hebben de Ambassade van Equador te Londen desnoods te bestormen om de heer Assange te arresteren zodra hij een voet buiten het gebouw zet?

Antwoord

De Britse autoriteiten hebben Ecuador gewezen op de mogelijkheid in het Verenigd Koninkrijk de diplomatieke status van een ambassadepand in het Verenigd Koninkrijk in te trekken. De Britse autoriteiten beroepen zich hierbij op de Diplomatic and Consular Premises Act van 1987.

Vraag 4

Deelt u de mening dat dit een schending van de gebruikelijke diplomatieke bescherming oplevert? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het Verenigd Koninkrijk is partij bij het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961).

Vraag 5

Bent u bereid om met het oog op het gezamenlijke standpunt van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken van begin december 2011 inzake de rechten van klokkenluiderswebsites zoals Wikileaks het initiatief te nemen tezamen met uw  ambtsgenoten in de Europese Unie Groot Brittannië op te roepen af te zien van het uiten en uitvoeren van dergelijke bedreigingen? Zo nee, waarom niet? Staat u nog steeds achter dit gezamenlijke standpunt en welke conclusies verbindt u hieraan?

Antwoord

De mogelijke uitlevering aan Zweden op basis van verdenking van seksuele delicten staat los van de activiteiten van de heer Assange in het kader van Wikileaks.

Zweden beslist zelf over de eventuele uitlevering van verdachten aan andere landen. Alleen voor de Britse autoriteiten kan in dit verband een rol zijn weggelegd.

Vraag 6

Bent u bereid om een beroep te doen op de Britse autoriteiten om de heer Assange daadwerkelijk te laten vertrekken naar Equador? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 2. Dit betreft een zaak tussen het Verenigd Koninkrijk en Ecuador.


X Noot
1

«Equador verleent Assange asiel», NRC Handelsblad, 16 augustus 2012