Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de door het Koeweits parlement aangenomen doodstraf voor blasfemie (ingezonden 10 mei 2012).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 2 juli 2012).

Vraag 1

Hoe beoordeelt u het aannemen van een wet door het parlement van Koeweit, waardoor de vrijheid van meningsuiting nog meer wordt ingeperkt?1

Antwoord 1

Het is een verontrustende ontwikkeling, waarbij zowel de inperking van de vrijheid van meningsuiting als het opleggen van de doodstraf aan de orde zijn. Op 5 juni jl. heeft de Emir van Koeweit besloten het wetsvoorstel niet te bekrachtigen en het teruggestuurd naar het parlement.

Vraag 2

Deelt u de mening dat het invoeren van de doodstraf voor blasfemie het land nog meer richting de islamitische middeleeuwen voert? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 2

Het nieuwe wetsvoorstel baart mij zorgen. Nederland streeft naar afschaffing van de doodstraf.

Vraag 3, 4 en 5

Gaat u het Nederlands ongenoegen hierover kenbaar maken en van de emir van Koeweit eisen dat hij deze wet niet bekrachtigt? Zo neen, waarom niet?

Wilt u zich met westerse bondgenoten inzetten voor vrijlating van degenen die in Koeweit zijn gearresteerd wegens blasfemie? Wat gaat u daarvoor doen?

Wilt u met westerse bondgenoten bespreken welke sancties aan Koeweit kunnen worden opgelegd als deze wet zou worden bekrachtigd? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3, 4 en 5

De ambassade volgt deze kwestie op de voet en deze wordt op Nederlands verzoek in EU-verband besproken. Nederland zet zich daarbij in voor een gezamenlijke actie jegens de Koeweitse autoriteiten, die ingaat op zowel het wetsvoorstel alsook op de situatie van degenen die op dit moment vastzitten voor blasfemie.

Vraag 6

Bent u bereid te bevinden dat landen die (delen van de) sharia onderschrijven dan wel invoeren – ergo alle landen van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC) die de «Caïro declaration about human rights» hebben ondertekend – onmiddellijk uit de VN moeten worden geknikkerd en zolang dat niet is gebeurd Nederland geen cent aan de VN moet bijdragen en de relaties met die landen moet minimaliseren?

Antwoord 6

Nederland is geen voorstander van het ontnemen van het VN-lidmaatschap of het minimaliseren van betrekkingen met betreffende landen. Juist om politieke druk uit te kunnen oefenen, en de mensenrechtensituatie ook in andere landen te kunnen verbeteren, is het van belang om deze landen zowel op bilateraal niveau als ook binnen het VN-kader te kunnen aanspreken.

Naar boven