Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20122910

Vragen van het lid Brinkman (Brinkman) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het artikel «Grote schoonmaak binnen GVB-top» (ingezonden 14 juni 2012).

Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 22 juni 2012).

Vraag 1

Klopt het dat het GVB-rapport niet openbaar gemaakt kan worden? Deelt u de mening dat dit rapport wel degelijk openbaar gemaakt dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

Blijkens de brief van het College van BenW van Amsterdam aan de Amsterdamse gemeenteraad d.d. 14 juni jongstleden heeft het College geheimhouding als bedoeld in artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet opgelegd ten aanzien van de inhoud van de rapportage. De fractievoorzitters van de partijen in de raad hebben de rapportage vertrouwelijk ter inzage voorgelegd gekregen. Aangezien het GVB een zelfstandige NV is, is het niet aan mij maar aan de RvC en de gemeente Amsterdam om de status van dit rapport te bepalen.

Toelichting:

deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Brinkman (Brinkman), ingezonden 13 juni 2012 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2909)