Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de inperking van internetvrijheid in Iran (ingezonden 11 april 2012).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 1 mei 2012).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Iran to shut down internet permanently; «clean» national intranet in pipeline» van «IB Times»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 t/m 4

Klopt het bericht dat de Iraanse autoriteiten populaire mailprogramma’s, zoals Hotmail en Gmail, willen afsluiten in mei ten behoeve van een Iraanse mailserver «Iran Mail»?

Is het waar dat gebruikers voor Iran Mail zaken als paspoortnummer en dergelijke moeten afgeven?

Klopt het bericht dat dit de opmaat vormt voor het afsluiten van internet voor de Iraniërs?

Antwoord 2 t/m 4

EU ambassades in Teheran hebben geconstateerd dat de strekking van berichten in de Iraanse staatsmedia over afsluiting van en controle op Iraanse internetgebruikers wisselt. Het is daardoor onmogelijk om op dit moment vast te stellen wat de intenties en mogelijkheden van de Iraanse autoriteiten zijn.

Vraag 5

Ziet u mogelijkheden om, na een eventuele afsluiting van het internet in Iran, alsnog bij te dragen aan internetvrijheid in Iran, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van veilige webruimte voor bloggers?

Antwoord 5

Ja. Zoals aangekondigd tijdens de «Freedom Online» conferentie op 8-9 december jl. en uitvoering gevend aan de motie Pechtold van 10 november jl. heeft de Nederlandse regering € 1 miljoen vrijgemaakt voor een fonds om technologie en andere ondersteuning voor noodinternet beschikbaar te maken voor landen als Iran. Deze faciliteit wordt momenteel uitgewerkt. Daarnaast zijn vanuit het Mensenrechtenfonds middelen beschikbaar gesteld om internetvrijheid in Iran te bevorderen.

Naar boven