Vragen van het lid Ferrier (CDA) aan de staatssecretaris en minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Indiase overheid 77 buitenlandse NGO's op een «watchlist» heeft geplaatst (ingezonden 4 april 2012).

Mededeling van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 17 april 2012).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat de Indiase overheid 77 buitenlandse Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's) op een «watchlist» heeft geplaatst?1 Klopt het bericht dat meer dan 100 Indiase NGO's gedetailleerde gegevens over hun (politieke) activiteiten moeten overleggen aan de Indiase overheid?

Vraag 2

Hoe beoordeelt u deze berichten? Hoe beoordeelt u de reikwijdte en impact van de Foreign Contributions and Registration Act (FCRA)?

Vraag 3

Ziet u een wereldwijde tendens van inperking van de politieke en operationele ruimte van NGO's? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de effectiviteit van het particuliere kanaal?

Vraag 4

Welke gevolgen heeft het besluit van de Indiase overheid voor het ontwikkelings- en mensenrechtenprogramma van de Europese Delegatie in Delhi? En voor het mensenrechtenprogramma van de Nederlandse ambassade in India en de regio?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u de gevolgen voor de operationele ruimte van de Speciale Aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) voor (internationale) NGO's? En meer specifiek in India?

Vraag 6

Kunt u inzicht geven in welke mate India «compliant» bevonden wordt aan Speciale Aanbeveling nummer 8 van de Financial Action Task Force? Op welke wijze en op welke thema's verleent de Financial Action Task Force technische assistentie aan India? Acht India de FCRA een implementatie van de Speciale Aanbevelingen van de FATF? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 7

Bent u bereid bovenstaande kwesties gedetailleerd te bespreken met India zowel bilateraal als binnen de aankomende mensenrechtendialoog tussen India en de EU en daarover te rapporteren aan de Kamer?

Mededeling

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid het lid Ferrier over het bericht dat de Indiase overheid 77 buitenlandse NGO's op een «watchlist» heeft geplaatst (ingezonden 4 april 2012), wil ik u meedelen dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. Beantwoording van de schriftelijke vragen behoeft afstemming met het maatschappelijk middenveld in India en Nederland.

Zodra de benodigde informatie beschikbaar is wordt de beantwoording u onverwijld aangeboden.

Naar boven