Vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de langstudeerdersboete voor premasterstudenten (ingezonden 31 januari 2012).

Mededeling van staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 10 april 2012).

Vraag 1

Wie moet er betalen voor de compensatie van de langstudeerdersboete die premasterstudenten volgens u onterecht krijgen opgelegd?1

Vraag 2

Zal het feit dat universiteiten en het ministerie het hierover vooralsnog niet eens lijken te zijn zorgen voor vertraging in de compensatie voor de getroffen studenten?

Vraag 3

Zitten er meer weeffouten in de langstudeerdersmaatregel die aan de orde moeten komen in een tv-programma voordat ze worden hersteld?

Mededeling

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) over de langstudeerdersboete voor premasterstudenten, die werden toegezonden op 31 januari 2012 met kenmerk 2012Z01575, deel ik u mee dat het niet mogelijk is de vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle benodigde informatie van betrokken instellingen is verkregen.

Naar boven