Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de opgepakte Nederlander van Marokkaanse afkomst in Marokko (ingezonden 15 maart 2012).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 4 april 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht «Marokko: politie treedt hard op tegen protesten»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat is de reden van de aanhouding van de Nederlandse Marokkaan Yuba Zalen?

Antwoord 2

De heer Zalen is aangehouden omdat hij foto’s nam van een demonstratie.

Vraag 3

Wordt er consulaire bijstand verleend aan Yuba Zalen? Is Yuba Zalen reeds bezocht door een medewerker van de Nederlandse ambassade? Indien neen, waarom niet?

Antwoord 3

Ja. De honorair consul heeft de heer Zalen bezocht en consulaire bijstand verleend. De heer Zalen is in vrijheid gesteld in afwachting van de rechtszitting.

Vraag 4 en 5

Is het waar dat Yuba Zalen, zoals zijn advocaat beweert, is gemarteld?2 Indien ja, bent u bereid per direct de Marokkaanse autoriteiten hierop aan te spreken? Worden anderen die tijdens de recente demonstraties in het Rifgebied zijn opgepakt, eveneens gemarteld?

Is het waar dat de demonstraties in het Rifgebied met harde hand worden onderdrukt en dat daarbij waterkanonnen en traangas worden ingezet? Hoe beoordeelt u dit optreden van de Marokkaanse autoriteiten? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 4 en 5

De heer Zalen is naar eigen zeggen aan de haren getrokken en voor homoseksueel uitgescholden. In diverse gebieden in Marokko is het momenteel onrustig. Demonstraties, die niet altijd vreedzaam verlopen, zorgen soms voor langdurige blokkades van de openbare ruimte. Dit leidt tot onvrede onder de plaatselijke bevolking. Bij de demonstraties wordt van de zijde van de demonstranten, noch van de zijde van de politie zachtzinnig opgetreden. De politie zet daarbij traangas en waterkanonnen in.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Timmermans, Arib en Marcouch (PvdA), ingezonden 14 maart 2012 (Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2081)


X Noot
1

De Volkskrant, 13 maart 2012.

X Noot
2

ANP, 13 maart 2012.

Naar boven