Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de publicatie «Ondernemingsraad en Pensioen» (ingezonden 5 maart 2012).

Mededeling van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 21 maart 2012).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de publicatie «Ondernemingsraad en Pensioen» uit de Serie Publicaties van het VU Expertisecentrum Pensioenrecht, geschreven door mr. dr. Mark Heemskerk (hierna: de auteur)?

Vraag 2

Deelt u de mening van de auteur dat het geldend recht is dat de Ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht op grond waarvan artikel 27, eerste lid 1 sub a, van de Wet op de ondernemingsraden heeft over zowel de pensioenovereenkomst als de uitvoeringsovereenkomst?

Vraag 3

Brengt het voorgaande u ertoe genoemd wetsartikel te verduidelijken?

Vraag 4

Deelt u de mening van de schrijver dat de instemming van de OR de individuele medewerker niet bindt?

Vraag 5

Is het waar dat aanpassing in fiscale pensioenwetgeving niet dwingend doorwerkt in de pensioenovereenkomst?

Vraag 6

Is het mogelijk dat aanpassing van fiscale pensioenwetgeving leidt tot compensatie-eisen door de OR en/of individuele medewerker?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over de publicatie «Ondernemingsraad en Pensioen» niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat er voor de beantwoording hiervan nader overleg met mijn collega van Financiën nodig is.

Naar boven