Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20121856

Vragen van de leden Van Klaveren en Helder (beiden PVV) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en voor Immigratie, Integratie en Asiel over de structurele terreur in Utrechtse wijken (ingezonden 24 februari 2012).

Mededeling van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Immigratie, Integratie en Asiel (ontvangen 14 maart 2012).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Gezin Utrecht geterroriseerd»?1

Vraag 2

Wanneer gaat u, in navolging van de specifieke gesprekken over het aanpakken van terreur tegen homostellen, ook in dit kader de burgemeesters bijeenroepen? In hoeverre heeft u, het vertrouwen verloren in burgemeester Wolfsen?

Vraag 3

Hoe duidt u het gegeven uit het Jaarrapport Integratie 2011 dat maar liefst 65% van de Marokkaanse jongens tussen 12 en 23 jaar verdachte is van criminaliteit?

Vraag 4

Deelt u de opvatting dat een combinatie van een spijkerharde politieaanpak van het Marokkaanse straattuig, wijkuitzettingen en denaturalisatie een structurele oplossing zullen vormen van de onophoudelijke terreur door deze groep? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, dat de schriftelijke vragen van het leden Van Klaveren en Helder (beiden PVV) over de structurele terreur in Utrechtse wijken (ingezonden 24 februari 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

De Telegraaf, 23 februari 2012.