Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de bescherming van privacygevoelige gegevens van Nederlandse burgers tegenover de overheid van de Verenigde Staten (ingezonden 3 februari 2012).

Mededeling van minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister van Veiligheid en justitie (ontvangen 22 februari 2012).

Vraag 1

Is het waar dat privacygevoelige informatie van Nederlandse burgers, waar u beiden van vindt dat die niet terecht zou mogen komen bij andere overheden, als gevolg van de Amerikaanse Patriot Act nog steeds in handen kan komen van de overheid van de Verenigde Staten?1

Vraag 2

Is het waar dat aanbieders van clouddiensten, als gevolg van de nieuwe Data Protection Regulation, juridisch kunnen worden aangepakt door de Europese Commissie als zij privacygevoelige informatie van Nederlandse burgers doorspelen aan de Amerikaanse overheid, maar ook sancties kunnen verwachten van diezelfde Amerikaanse overheid als zij dat niet doen?

Vraag 3

Deelt u de opvatting dat aanbieders van clouddiensten, zoals Google, Microsoft en Oracle, hierdoor in een onmogelijke positie komen? Welke overwegingen spelen daarbij voor u een rol?

Vraag 4

Wat is uw opvatting over de opmerking van de woordvoerder van Eurocommissaris Reding, dat het aan de bedrijven zelf is om de «juridische situatie te analyseren» en te besluiten hoe te reageren op een dergelijk Amerikaans verzoek?

Vraag 5

Waarom laat u de bescherming van privacygevoelige informatie van Nederlandse burgers over aan commerciële aanbieders van clouddiensten, die binnen de huidige verhoudingen niet kunnen voldoen aan de eisen van zowel de Verenigde Staten als die van de Europese Unie?

Vraag 6

Deelt u de mening dat u uiteindelijk verantwoordelijk bent voor de bescherming van privacygevoelige informatie van Nederlandse burgers?

Vraag 7

Hoe gaat u ervoor zorgen dat privacygevoelige informatie van Nederlandse burgers in handen van aanbieders van clouddiensten niet wordt doorgegeven aan andere overheden?

Mededeling

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP) over de bescherming van privacygevoelige gegevens van Nederlandse burgers tegenover de overheid van de Verenigde Staten, die werden ingezonden op 3 februari 2012 met kenmerk 2012Z01944, deel ik u mede namens mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. Reden hiervoor is dat ik meer tijd nodig heb om de voor de beantwoording benodigde gegevens te verzamelen.

Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


X Noot
1

webwereld.nl/nieuws/109370/cloudconflict-tussen-eu-en-vs-op-scherp-gezet.html.

Naar boven