Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20121308

Vragen van de leden Brinkman, Helder en Van Klaveren (allen PVV) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en voor Immigratie, Integratie en Asiel over slechts een taakstrafje na mishandeling van een agent (ingezonden 6 januari 2012).

Mededeling van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Immigratie, Integratie en Asiel (ontvangen 28 januari 2012).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Verbijstering over lage taakstraf na mishandeling agent»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat dit soort straffen het rechtsgevoel van de burger enorm ondermijnt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de taakstraf als hoofdstraf uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoe verhoudt de gegeven straf zich tot het voornemen geweld tegen de politie juist zwaarder te straffen?

Vraag 5

Deelt u de mening dat denaturalisatie en uitzetting van dit soort criminelen de meest passende en effectieve straf is? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Immigratie, Integratie en Asiel, dat de schriftelijke vragen van de leden Brinkman, Helder en Van Klaveren (allen PVV) over slechts een taakstrafje na mishandeling van een agent (ingezonden 6 januari 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

Elsevier, 5 januari 2012.