Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister-president over de houding van de Nederlandse regering ten tijde van de Holocaust (ingezonden 5 januari 2012).

Antwoord van minister president Rutte, minister van Algemene Zaken (ontvangen 12 januari 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht «excuses voor wegkijken»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de mening van mevrouw Borst en de heer Zalm dat het gepast zou zijn als de Nederlandse regering alsnog excuses aanbiedt voor haar passieve houding ten tijde van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog?

Antwoord 2

Mevrouw Borst en de heer Zalm waren, te zamen met minister-president Kok, ondertekenaars van het kabinetsstandpunt van 21 maart 2000 inzake de adviezen van verschillende commissies op het terrein van tegoeden Tweede Wereldoorlog. Deze adviezen bevatten geen informatie van betekenis over de houding van de Nederlandse regering in Londen ten tijde van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

Vraag 3

Bent u bereid om deze excuses alsnog uit te spreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Het kabinet beschikt terzake niet over een breed gedragen advies uit de kring van betrokkenen of geobjectiveerde informatie die noopt tot een kabinetsstandpunt als dat van 21 maart 2000.

Naar boven