Vragen van de leden Wilders, Kortenoeven en Bontes (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de beschuldiging van de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan dat Europa verantwoordelijk is voor de bomaanslag die 31 oktober 2010 plaatsvond in Istanbul (ingezonden 8 november 2010).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 6 december 2010).

Vraag 1

Kent u het nieuwsbericht «Erdogan: Europa verantwoordelijk voor aanslag Istanbul»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3

Hoe beoordeelt u de beschuldiging van premier Erdoğan, dat Europa terroristische organisaties zou steunen en bijgevolg verantwoordelijk is voor de bomaanslag in Istanbul?

Deelt u de constatering dat de beschuldiging van premier Erdoğan een prachtig voorbeeld is van de pot die de ketel verwijt dat die zwart ziet, gezien de Turkse steun voor organisaties als

  • – de nauw met Hamas samenwerkende Insani Yardim Vakfi, die eerder dit jaar met het schip Mavi Marmara op gewelddadige wijze de legale Israëlische blokkade probeerde te breken van de door het terroristische Hamasregime bestuurde Gazastrook2;

  • – Hamas, waarvan premier Erdoğan zelf heeft beweerd dat het geen terroristische organisatie is3, én gezien het nooit ingetrokken dreigement van premier Erdoğan dat Europa door islamitisch terrorisme zal worden getroffen als de EU het Turkse lidmaatschap van de Unie blijft afwijzen?4

Antwoord 2, 3

De Turkse premier vindt dat Europa onvoldoende onderneemt tegen organisaties die terrorisme steunen. In het verleden is gebleken dat de Turkse regering daarbij met name doelt op de, ook in Europa, verboden PKK. De Turkse zorgen op dit punt zijn niet nieuw. Turkije is de afgelopen jaren regelmatig het slachtoffer geweest van terroristische aanslagen, waarbij vele doden en gewonden zijn gevallen. De Nederlandse regering veroordeelt dit terroristische geweld ten zeerste. Hetzelfde geldt voor de recente bomaanslag op politiemensen in Istanbul.

De EU en Turkije werken nauw samen bij terrorismebestrijding, waaronder het tegengaan van terrorismefinanciering. Dat geldt ook voor Nederland. De regering voelt zich daarom niet aangesproken door genoemde uitspraak van de Turkse premier.

De regering beschikt niet over aanwijzingen dat de Turkse regering terrorisme zou steunen. Eerder is met uw Kamer gedeeld dat het IHH (Insani Yardim Vakfi) één van de grotere ngo’s is in Turkije, die volledig onafhankelijk opereert en in die zin geen formele banden heeft met de Turkse staat. Dit laat onverlet dat de Turkse regering sympathiseerde met de humanitaire doelstellingen van het zogenaamde «Gaza-flottielje». Wat Hamas betreft, is bekend dat de Turkse regering vindt dat het Midden-Oosten Vredesproces gebaat is bij een dialoog met Hamas. Dit is een opvatting die de EU en Nederland nadrukkelijk niet delen met Turkije.

Vraag 4

Wat gaat u eraan doen om deze beschuldiging te weerleggen, die is gedaan door het islamistische Turkse regime, dat niet alleen zelf steun verleent aan terroristische organisaties, maar dat bovendien een deel van een lidstaat van de Europese Unie bezet houdt (Cyprus); antiterrorismewetgeving misbruikt om de oppositie te onderdrukken5; en openlijk aanpapt met en financiële steun ontvangt van het islamoterroristische regime in Teheran?

Antwoord 4

Nederland zal nauw met de Turkse regering blijven overleggen om internationaal terrorisme tegen te gaan. De regering doet dit zowel bilateraal als via de EU. Hiertoe is nadrukkelijk van belang dat de samenwerking in overeenstemming plaatsvindt met het Nederlandse strafrecht en internationale verdragen.

Vraag 5

Deelt u de mening dat Turkije nooit en te nimmer lid mag worden van de Europese Unie?

Antwoord 5

Nederland heeft in 2004 ingestemd met het lidmaatschapsperspectief voor Turkije, mits aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan. Turkije moet nu de afgesproken hervormingsagenda onverkort uitvoeren. Ook moet Turkije onverwijld het Ankara Protocol implementeren. Zolang dit niet gebeurt, kunnen de acht onderhandelingshoofdstukken, die de Raad in december 2006 heeft bevroren, niet worden ontdooid.


XNoot
1

Elsevier, «Erdogan: Europa verantwoordelijk voor aanslag Istanbul», 1 november 2010.

XNoot
2

http://www.terrorism-info.org & http://www.adl.org

XNoot
3

Jerusalem Post, «Erdogan: Hamas not a terrorist group», 4 juni 2010.

XNoot
4

Human Rights Watch, «Protesting as a Terrorist Offense: The Arbitrary Use of Terrorism Laws to Prosecute and Incarcerate Demonstrators in Turkey», 1 november 2010.

XNoot
5

The Sunday Times, «Turkish leader warns of terror wave if EU rejects membership», 13 december 2004.

Naar boven