Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011331

Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat ontwikkelingshulporganisatie SNV weigert de salarissen van haar directieleden te verlagen (ingezonden 25 juni 2010).

Nader antwoord van staatssecretaris Knapen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 1 november 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nrs. 2902  en 3214 en Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 256.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Ontwikkelingsorganisatie SNV wil lonen top niet verlagen»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Bent u bereid op korte termijn een overzicht te verstrekken van de salarissen van de directeuren van alle medefinancieringsorganisaties voor ontwikkelingshulp, alsook de overige organisaties die zich met ontwikkelingshulp bezighouden en gesubsidieerd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

Ja. In de bijlage bij een separate Kamerbrief van 27 oktober 2010 (ref. DSO/MO-480/10) wordt een overzicht van directiesalarissen verstrekt van in totaal 106 ontwikkelingsorganisaties.

Vraag 3

Bent u bereid de maatregelen die getroffen zijn tegen SNV tevens van toepassing te verklaren op alle andere ontwikkelingshulporganisaties die hun directieleden excessief belonen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Met ingang van 1 januari 2011 is voor MFS organisaties de DG-norm van kracht.

Met organisaties die niet onder het MFS vallen zal ik nadere afspraken maken om eveneens aan de DG-norm te gaan voldoen.


XNoot
1

Elsevier, 23 juni 2010

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/268963/Ontwikkelingsorganisatie-SNV-wil-lonen-top-niet-verlagen.htm