Vragen van de leden De Roon en De Jong (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu over een Israelische spoorlijn (ingezonden 12 mei 2011).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 17 juni 2011).

Vraag 1

Kent u het bericht dat Deutsche Bahn zich onder druk van linkse extremisten heeft teruggetrokken uit een samenwerkingsproject met de Israelische spoorwegen?1

Antwoord 1

De regering is bekend met het bericht dat Deutsche Bahn zich heeft teruggetrokken.

Vraag 2

Wilt u onderzoeken of van Nederlandse zijde een levensvatbaar samenwerkingsaanbod kan worden gedaan om deze fantastische spoorlijn tussen Tel Aviv en Jeruzalem te voltooien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

Nee, dit is niet aan de orde. De regering ziet in het algemeen geen taak voor de Nederlandse overheid om behulpzaam te zijn bij de aanleg van spoorlijnen in landen met een hoge economische ontwikkeling zoals Israël, tenzij er een aanwijsbaar economisch belang voor Nederland of voor Nederlandse marktpartijen is. Dit is niet het geval.


X Noot
1

http://fresnozionism.org/2011/05/nif-funds-successful-boycott-action

Naar boven