Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over gaten in de Voetbalwet (ingezonden 16 mei 2011).

Mededeling van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 6 juni 2011).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Meldplicht Ajaxfans mislukt weer»1 en dat daardoor drie relschoppers met een meldplicht via de voorzieningenrechter alsnog toegang hebben gekregen tot de bekerfinale van afgelopen zondag?

Vraag 2

Deelt u de mening dat deze gebeurtenis laat zien dat er nog gaten in de Voetbalwet zitten en dat deze gaten zo snel mogelijk worden gedicht, bijvoorbeeld door een stadionverbod te laten gelden voor alle stadions in Nederland, in plaats van alleen voor het stadion in de stad waar het verbod is uitgesproken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de Engelse Voetbalwet een groot succes is, mede omdat die vele malen strenger is dan de Nederlandse? Zo nee, hoe verklaart u het dan dat het hooliganisme in de Engelse stadions, zonder clubcardregelingen en verplichte combireizen, tot het verleden behoort?

Vraag 4

Bent u bereid de Nederlandse Voetbalwet naast de Engelse te leggen en de alsdan te vinden zwaktes in de Nederlandse Voetbalwet te repareren met in de Engelse Voetbalwet te vinden maatregelen? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van het lid De Mos (PVV) over gaten in de Voetbalwet (ingezonden 16 mei 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

Het Parool, 9 mei 2011: «Meldplicht Ajaxfans mislukt weer»

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/2291839/2011/05/09/Meldplicht-Ajaxfans-mislukt-weer.dhtml

Naar boven