Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20111893

Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de dood van een voormalige asielzoeker in Kabul die voorheen in Maastricht woonde (ingezonden 25 februari 2011).

Mededeling van minister Leers (Immigratie en Asiel) (ontvangen 22 maart 2011)

Vraag 1

Kent u het persbericht van Vluchtalarm Maastricht van 21 februari 2011 over de dood van een voormalig asielzoeker uit Afghanistan, voorheen woonachtig te Maastricht, of bent u op een andere wijze op de hoogte van deze tragische zaak?

Vraag 2

Wat is uw reactie op de dood van deze voormalige asielzoeker?

Vraag 3

Hoe oordeelt u met de kennis van nu over het besluit van uw ambtsvoorganger om deze asielzoeker geen verblijfsvergunning te geven?

Vraag 4

Is veilige terugkeer naar Afghanistan op dit moment mogelijk? Zo ja, waarom en hoe verhoudt zich dit tot bovenstaande zaak? Zo nee, welke conclusies gaat u hieraan verbinden?

Mededeling

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het kamerlid Spekman (PvdA) over de dood van een voormalige asielzoeker in Kabul die voorheen in Maastricht woonde, die werden ingezonden op 25 februari 2011, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen die voor de beantwoording nodig zijn.

Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.