Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20111045

Vragen van de leden Ormel en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de ontvangst van een Wit-Russische minister door de EU Hoge Vertegenwoordiger Lady Ashton (ingezonden 10 januari 2011).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 12 januari 2011).

Vraag 1, 2

Bent u op de hoogte van het statement van de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, mw. Clinton, en de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU Lady Ashton op 23 december over een gezamenlijke aanpak van het regime in Belarus1 en van het statement van minister Clinton dat zij ernaar streeft de visa ban lijst voor Wit-Russen uit te breiden met onder andere de minister van Buitenlandse Zaken van Wit-Rusland, Martinov2?

Bent u op de hoogte van het bericht op de onafhankelijke Wit-Russische mediasite Charter97.org, dat Lady Ashton op maandag 10 januari 2011 Martinov wil ontvangen3 ?

Antwoord 1, 2

Ik ben op de hoogte van de gezamenlijke verklaring van de EU en VS en van de voorgenomen ontmoeting later deze week.

Vraag 3, 4

Deelt u de mening dat deze ontmoeting onwenselijk is, gezien de wens samen met de Verenigde Staten op te treden, gezien het feit dat het Europees Parlement woensdag 13 januari over Wit-Rusland zal spreken en gezien de Nederlandse wens het regime in Wit-Rusland aan te pakken, onder andere met een inreisverbod van Loekashenko en zijn getrouwen4?

Bent u bereid er bij Lady Ashton onmiddellijk op aan te dringen de Wit-Russische Minister van Buitenlandse Zaken Martinov niet te ontvangen?5

Antwoord 3, 4

Zoals in mijn verklaringen van 20 en 23 december jl. gesteld, dringt Nederland in de EU aan om het inreisverbod voor president Loekasjenko en zijn getrouwen wederom in te stellen. Of minister Martynov, die thans niet op de EU-sanctielijst staat, op deze lijst moet worden gezet, dient in de EU te worden besproken. Op dit moment staat het EU-beleid een ontvangst van minister Martynov echter niet in de weg. Ook in de periode 2004–2008 onderhield de toenmalige Hoge Vertegenwoordiger Solana contact op dit niveau.

Andere EU-lidstaten plaatsen weliswaar net als Nederland vraagtekens bij de opportuniteit en de voorbereiding van de voorziene ontmoeting maar willen deze niet laten afzeggen. In dat licht zullen, mede op Nederlandse instigatie, tijdens het gesprek van Hoge Vertegenwoordiger Ashton met minister Martynov de ontwikkelingen in Belarus sterk worden veroordeeld en wordt opgeroepen arrestanten direct vrij te laten. Het is goed dat Hoge Vertegenwoordiger Ashton het gesprek, dat nu toch waarschijnlijk plaatsvindt, gebruikt om een krachtige veroordeling uit te spreken en te trachten verbetering in de situatie van de gevangenen te brengen. Nederland zal in de EU voorstellen dat de Hoge Vertegenwoordiger ook de Belarussische oppositie ontvangt.

Vraag 5

Wilt u deze vragen beantwoorden voordat het geplande gesprek tussen Lady Ashton en minister Martinov maandag 10 januari kan plaatsvinden?

Antwoord 5

Ja. Het geplande gespek zal a.s. woensdag plaatsvinden.


XNoot
1

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/12/153661.htm

XNoot
2

http://www.charter97.org/be/news/2011/1/9/35099/

Google translate extract:

Today we can confidently say that the only country that will consistently and methodically beat Belarus sanctions – is the United States. And speaking of Irina Krasovskaya and Natalie Christmas Carols with Hillary Clinton fully supports this thesis. One of the leading American politicians, when they started talking about a ban on entry into the EU and the U.S., said: «I will try to maximize the expansion of the list, including those for Mr. Martynov . Apparently, such a precedent in the history of diplomacy was not yet – Minister for Foreign Affairs, which has no right of entry to other countries.

XNoot
3

http://www.charter97.org/en/news/2011/1/7/35083/

XNoot
4

http://www.minbuza.nl/nl/Nieuws/2010/12/Nederland_wil_aanpak_regime_Belarus

XNoot
5

http://www.charter97.org/be/news/2011/1/9/35104/

Google translate extract:

Today in Minsk at a meeting of opposition representatives in the office of the Belarusian Popular Front adopted a declaration on the situation in Belarus and the decision to establish the National Coordinating Council of Democratic opposition.Will be glad to seek «release of those arrested on political grounds people to inform the citizens of Belarus and the international community, seeking the return of Belarus to the path of legality and democracy, and create conditions for the country free and democratic elections,» according to Radio Liberty <http://www.svaboda.org/>.

Under the declaration was signed by almost all organizations of the democratic opposition: the Congress of Democratic Trade Unions (A. Yaroshuk), Belarusian Social Democratic Party (Gramada) (AM fungi), BSDG (Shushkevich), Party of the Left «Just World (S. Kalyakin), UCP (Bogdankevich), the union «Tell the Truth» (Dmitriev), the movement «For Freedom» (Alexander Milinkevich), «Young Front» (M. Demidenko), «European Belarus» (V. Ivashkevich), the organizing committee Belarusian Women's Party «Nadzeya» (A. Eskova), the organizing committee Belarusian Social Democratic Party Narodnaya Gramada (S. Kulevich), BNF (A. Yanukevich), Belarusian Party of Workers Organizing Committee (A. Bukhvostov), the organizing committee BCD (R . Sadowski), the organizing committee of the Party of Freedom and Progress (VA Navasyad), the Council of the Belarusian intelligentsia (Kolos), ex-presidential candidate in Belarus, a former political prisoner Alexander Kozulin.