Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010856

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

856

Vragen van de leden Koppejan en Schinkelshoek (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het weglaten van het kruisteken op mijter en tabberd van Sint Nicolaas. (Ingezonden 18 november 2009)

1

Hebt u kennisgenomen van het artikel «Antwerps protest tegen mijter zonder kruis»?1

2

Hoe staat u tegenover het bewust weglaten van het kruisteken op de mijter en tabberd van Sint Nicolaas in steden als Amsterdam en Antwerpen omdat kinderen geen religieuze symbolen onder ogen zouden mogen krijgen en Sinterklaas een «geloofsneutraal» feest moet zijn (Antwerpen) of omdat de bevolkingssamenstelling «multi-etnisch» is en Sint Nicolaas een «universele figuur» moet zijn (Amsterdam)?

3

Deelt u de mening dat er geen enkele reden is om de christelijke herkomst van Sint Nicolaas en het daaraan gerelateerde feest angstvallig te verbergen en dat de komst van nieuwe etnische groepen met hun eigen culturen, feesten, gebruiken en religies in onze Nederlandse samenleving, niet mag betekenen dat de christelijke herkomst van onze eigen cultuur, feesten en gebruiken verloochend wordt?

4

In hoeverre bent u bereid op te komen voor behoud van een typisch Nederlands feest als Sinterklaas, inclusief alle symbolen en verwijzingen die daar bij horen?

Antwoord

Antwoord van minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 2 december 2009)

1

Ja.

2 en 3

Het Sinterklaasfeest is een volksfeest, met een complexe ontstaansgeschiedenis. Die is deels christelijk. Het kabinet heeft echter in de Bijbel geen Zwarte Pieten, noch schimmel, pepernoten of stoomboot kunnen ontdekken. Deze essentialia van het Sinterklaasfeest zijn kennelijk niet aan het christendom ontsproten.

4

Vanzelfsprekend moet Sinterklaas in ere gehouden worden. Het staat de feestvierders vrij het Sinterklaasfeest naar eigen goeddunken te vieren, en de regering heeft geen rechtsgrond om zich met de versierselen op de mijter of tabberd van de Goedheiligman te bemoeien.


XNoot
1

 Nederlands Dagblad, 14 november 2009.