Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet vergoeden van Penthotal bij euthanasie (ingezonden 1 juli 2010).

Mededeling van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 september 2010).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het artikel «Nu dood, morgen afrekenen»?1

Vraag 2

Vindt u niet dat Penthotal bij de indicatie euthanasie ook voor vergoeding in aanmerking moet komen omdat het een plaats inneemt geheel in lijn met de Euthanasiewet, en een dergelijke «laatste rekening» als navrant wordt beleefd?

Vraag 3

Onderschrijft u het standpunt van de KNMP en KNMG dat euthanatica voor volledige vergoeding in aanmerking dienen te komen?

Vraag 4

Bent u bereid Penthotal in het basispakket op te laten nemen? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

De vragen van het Kamerlid van Gerven (SP) over het niet vergoeden van Penthotal bij euthanasie kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

Ik neem het signaal dat Penthotal (Thiopental) niet wordt vergoed zeer serieus. Het is echter een complex probleem. VWS is samen met Zorgverzekeraars Nederland, artsenorganisatie KNMG en apothekersorganisatie KNMP/WinAp op zoek naar een adequate oplossing. Ik zal u hier op korte termijn over berichten.


XNoot
1

De Pers, 1 juli 2010.

Naar boven