Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20103019

Vragen van het Neppérus (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verplichtingenpauze voor sportbonden (ingezonden 25 juni 2010).

Nader antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 2 augustus 2010).

Nader antwoord

Hierbij meld ik u, als aanvulling op het antwoord op vraag 6 van de Kamervragen van het Kamerlid Neppérus (VVD) over de verplichtingenpauze voor sportbonden (ingezonden 25 juni 2010), dat de verplichtingenpauze per 20 juli jongstleden is opgeheven.1


XNoot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2966.