Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20101514

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1514

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het feit dat agenten geen kleding meer tegen de kou kunnen aanschaffen. (Ingezonden 18 januari 2010)

1

Is het waar dat u vanaf 1 januari 2010 het kledingbudget voor agenten heeft aangepast? Om welke aanpassingen gaat het hier?

2

Is het waar dat dit tot gevolg heeft dat agenten in de noodhulp niet meer automatisch thermokleding, handschoenen, mutsen, coltruien en andere warme kleding krijgen?

3

Is het waar dat agenten soms thermokleding, handschoenen, mutsen, coltruien en andere warme kleding wordt geweigerd, waardoor zij zonder goede kleding de kou in moeten?

4

Hoe wordt nu bepaald of agenten thermokleding, handschoenen, mutsen, coltruien en andere warme kleding nodig hebben?

5

Hoe gaat u de regelingen aanpassen, zodat voorkomen wordt dat agenten zonder goede kleding de kou in moeten?

Antwoord

Antwoord van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 9 februari 2010)

1 en 2

Agenten kunnen vrijwel alle onderdelen uit het basis kledingpakket (zie hiervoor de Kledingregeling voor de politie) zelf bestellen bij de webwinkel van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN), met gebruikmaking van hun persoonlijke kledingbudget. Hoewel (thermo)onderkleding niet in het basis kledingpakket zit, kon deze kleding tot voor kort toch op dezelfde wijze door de agenten rechtstreeks bij de webwinkel worden besteld.

Onder meer gelet op de te ruime mate waarin van die mogelijkheid gebruik werd gemaakt heeft de Raad van Korpschefs i.o. de VtsPN vorig jaar verzocht om de onderkleding uit het aanbod van de webwinkel te halen. De webwinkel van de VtsPN is daarop per 1 januari 2010 aangepast. Onderkleding kan sindsdien nog steeds door de agenten worden besteld, maar niet langer rechtstreeks via de webwinkel. Dit soort bestellingen loopt nu centraal via het eigen korps, na voorafgaande toestemming door de korpsleiding.

Bontmutsen zijn weliswaar onderdeel van het basis kledingpakket, maar moeten, gelet op de uit de hand lopende kosten, sinds 1 januari 2010 op dezelfde manier als de thermokleding, via het korps, worden besteld.

Handschoenen en de losse col zijn ook onderdeel van het basis kledingpakket en zijn nog steeds op dezelfde manier als vóór 1 januari 2010 te bestellen. Op dat gebied is er dus niets veranderd.

Het kledingbudget voor de agenten is evenzeer onveranderd.

3 en 4

Niet iedere agent hoeft per definitie in aanmerking te komen voor verstrekking van thermokleding en bontmutsen. Dat zal afhangen van de functie en de werkzaamheden die een agent verricht. Daarnaast kunnen agenten zelf aangeven of en aan welke warme kleding zij behoefte hebben. Vervolgens is het aan de korpsleiding om te bepalen of agenten bepaalde (aanvullende) artikelen kunnen bestellen. Handschoenen en de losse col voor boven de trui kunnen door agenten zelf via de webwinkel besteld worden, dus deze artikelen kunnen hen niet geweigerd worden.

5

De huidige regelingen op dit gebied voldoen. Agenten hoeven nu al niet zonder warme kleding de kou in, en dat hoeven zij in de toekomst ook niet. Veel warme kleding die onderdeel is van het basis kledingpakket (m.u.v. de bontmuts) kan door de agenten zelf besteld worden via de webwinkel, en de aanvullende warme kleding (zoals thermokleding en de bontmuts) kan met toestemming van de korpsleiding besteld worden. Het kledingpakket van de politie wordt in samenspraak met de politievakbonden, de korpsbeheerders en het ministerie van BZK vastgesteld, en daarbij wordt rekening gehouden met behoeftes uit het veld. Voordat kledingstukken onderdeel van het uniform worden, wordt in het algemeen door middel van draagproeven onder de gebruikers, onder verschillende (weers)omstandigheden, getest of deze geschikt zijn voor het werk dat door de politie wordt uitgevoerd. Op die manier wordt een zo gepast mogelijk uniform bewerkstelligd.