Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-20092862

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2862

Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Justitie over de arrestatie van een webmaster vanwege een satirische column. (Ingezonden 24 april 2009)

1

Wat is uw reactie op het bericht dat de webmaster van Ravage Digitaal gevangen is genomen vanwege een satirische column op zijn website?1 Wat is uw reactie op het bericht dat de redacteur die deze satirische column schreef op 21 april 2009 ook is verhoord?2

2

Kunt u inzicht verschaffen in wat er precies is voorgevallen?

3

Hoe beoordeelt u het optreden van de opsporingsdiensten in deze?

4

Wat kunt u zeggen op de proportionaliteit van de wijze waarop deze webmaster is aangepakt?

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 8 juni 2009) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 2604

1 en 2

In februari 2009 is door de heer Wilders aangifte gedaan van bedreiging. De bedreiging was geuit in een tekst op de website www.ravagedigitaal.org. Op basis van de teksten, genoemd in de aangifte, die zeer bedreigend waren, heeft de officier van justitie een bevel gegeven tot aanhouding buiten heterdaad van de webmaster van de betreffende website. De webmaster is daarop verzocht zich te melden en is op het politiebureau buiten heterdaad aangehouden en in verzekering gesteld. Na het verhoor en het veiligstellen van zijn computer voor nader onderzoek is de volgende dag zijn inverzekeringstelling opgeheven.

De auteur van het stuk is na bestudering van de teksten en na overleg tussen de politie en de officier van justitie uitgenodigd voor een verhoor. De auteur is op deze uitnodiging verschenen en gehoord, maar niet aangehouden.

Na bestudering van de complete tekst van de column en na het verhoor van de auteur heeft de officier van justitie geconcludeerd dat er geen sprake was van een bedreiging als bedoeld in art. 285 van het Wetboek van Strafrecht. De zaak is inmiddels geseponeerd en hiervan zijn de betrokkenen in kennis gesteld.

3 en 4

De aard van de tekst geciteerd in de aangifte gaf voldoende aanleiding voor de aanhouding buiten heterdaad en inverzekeringstelling van de webmaster op grond van bedreiging. Uit het onderzoek is vervolgens gebleken dat de teksten gelet op de context geen strafbaar feit opleveren. Er heeft vooraf geen overleg plaatsgevonden met de officier van justitie over de duur van de inverzekeringstelling. Naar aanleiding hiervan en om een goede gang van zaken in dit soort gevoelige zaken in de toekomst te verbeteren zijn er gesprekken geweest tussen het Openbaar Ministerie te Amsterdam en de districtsleiding alsmede de betrokken rechercheurs. Het onderwerp is tevens aan de orde gekomen tijdens een regulier overleg tussen het Openbaar Ministerie en de korpsleiding.


XNoot
1

 Trouw, 20 april 2009: «Webmaster opgepakt voor bedreiging Wilders» http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2734928.ece/Webmaster_opgepakt_voor_bedreiging_Wilders.html

XNoot
2

 Ravage Digitaal, 21 april 2009: «Redacteur Ravage verhoord voor «bedreiging» Wilders» http://www.ravagedigitaal.org/