Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2008-2009
Aanhangselnummer 1422

Gepubliceerd op 9 februari 2009Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1422

Vragen van het lid Koşer Kaya (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ziekenhuizen zwijgen over hun sterftecijfers. (Ingezonden 5 december 2008)

1

Wat is uw reactie op het bericht dat ziekenhuizen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg weliswaar beschikken over cijfers over vermijdbare sterfte, maar deze bewust geheimhouden?1

2

Deelt u de mening dat patiënten inzicht moeten krijgen in alle relevante informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken voor een bepaalde zorgaanbieder?

3

Wat is uw mening over de betrouwbaarheid van de Hospital Standardised Mortality Rate (HSMR)? Op welke onderzoeken baseert u deze mening?

4

Wat is uw reactie op de positieve ervaringen in andere Europese landen met het bekend maken van informatie over sterftecijfers? Waarom accepteren ziekenhuizen in andere landen wel dat deze informatie openbaar wordt gemaakt?

5

In opdracht van welke partij onderzoeken Prismant en De Praktijk Index de jaarlijkse cijfers over vermijdbare sterfte in ziekenhuizen?

6

Bent u bereid informatie over de HSMR in ziekenhuizen op te nemen in de database van kwaliteitsgegevens, die uw ministerie jaarlijks vult op basis van gegevens van de ziekenhuizen zelf? Zo neen, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Schippers (VVD), ingezonden 3 december 2008, (vraagnummer 2008Z08345/2080906830).

Antwoord

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 februari 2009)

1

De HSMR is de ratio van de verwachte sterfte in ziekenhuizen ten opzichte van de werkelijke sterfte op basis van een aantal gestandaardiseerde en gecorrigeerde administratieve gegevens. Een hoge HSMR kan mogelijk wijzen op vermijdbare sterfte, maar biedt niet direct betrouwbare cijfers over vermijdbare sterfte. Daartoe is meer onderzoek nodig.

Op dit moment zijn er nog vragen omtrent de betrouwbaarheid en de interpreteerbaarheid van de gegevens. Er worden dus geen gegevens over vermijdbare sterfte achter gehouden.

2

Ja, mijn beleid is er ook op gericht deze informatie steeds beter beschikbaar te krijgen. Deze informatie dient natuurlijk wel juist, betrouwbaar en goed interpreteerbaar te zijn.

3

De HSMR-systematiek is nog in ontwikkeling. Zoals ik in het antwoord op vraag 1 beschrijf zijn er nog enkele stappen te maken voordat er sprake is van betrouwbare en juist interpreteerbare gegevens.

4

Niet in alle landen is gelijktijdig gestart met de HSMR. Ik ga ervan uit dat zodra aan de voorwaarde van betrouwbaarheid en interpreteerbaarheid voldaan kan worden, de cijfers ook in Nederland openbaar zullen worden.

5

De instellingen verlenen zelf toestemming voor de bewerking van hun gegevens. Hier is geen opdracht voor gegeven.

6

Ik neem aan dat hier gedoeld wordt op de gegevens die in het jaardocument verschijnen in het kader van de transparantie-indicatoren van de Zichtbare Zorg. Op dit moment ben ik niet voornemens de HSMR-gegevens hierin te gebruiken. Er moet, uit een oogpunt van zorgvuldigheid, zekerheid bestaan over de betrouwbaarheid van de registratie en de interpreteerbaarheid van de gegevens. Zodra dit gerealiseerd is valt opname in het jaardocument zeker te overwegen.


XNoot
1

 Nederlands Dagblad, 29 november 2008: «ziekenhuis zwijgt over sterftecijfer» en «verband tussen kwaliteit en sterftecijfer ziekenhuizen».


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl