Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2008-2009
Aanhangselnummer 1414

Gepubliceerd op 9 februari 2009Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1414

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie over behandeling van aangifte tegen secretaris-generaal. (Ingezonden 28 januari 2009)

1

Kent u het bericht «OM behandelt ook 3e Demmink-aangifte niet»?1

2

Is de aangever, M.Y. na zijn aangifte bezocht door Nederlandse ambtenaren?

3

Is daarbij aan de orde gesteld, dat M.Y. zijn aangifte in zou kunnen trekken of is met hem besproken wat de consequenties van zijn aangifte zouden kunnen zijn? Zo ja, wat is daarbij besproken?

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 2 februari 2009)

1

Ja.

2 en 3

Van het beweerdelijke bezoek is mij niets bekend.


XNoot
1

 http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1452/om-behandelt-ook-3e-demmink-aangifte-niet.html


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl