Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-20082716

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2716

Vragen van de leden Wilders en De Roon (beiden PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken over Wiedergutmachung voor Prins Bernhard. (Ingezonden 10 juni 2008)

1

Kent u het bericht dat prins Bernhard ten onrechte bijna een miljoen DM zou hebben ontvangen uit de naoorlogse Duitse herstelbetalingen aan ons land?1

2

Bent u van mening dat onzekerheid hierover schadelijk is en dat opheldering in deze noodzakelijk is?

3

Bent u bereid om er alles aan te doen, dat de waarheid over deze zaak zo snel en volledig mogelijk gedocumenteerd bekend wordt gemaakt door de regering? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit doen?

Antwoord

Antwoord van minister-president Balkenende (Algemene Zaken). (Ontvangen 12 juni 2008)

1

Ja.

2 en 3

Over dit onderwerp zijn eerder wetenschappelijke publicaties verschenen.

De regering ziet naar aanleiding van deze publicaties alsmede de publicatie waarop de vorige vraag betrekking heeft, geen reden voor publicaties over dit onderwerp door de regering.


XNoot
1

 Nova, 6 juni 2008 (http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=6104) (http://www.nrc.nl/binnenland/article1119047.ece/Duits_geld_heimelijk_naar_prins_Bernhard)