Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-20082111

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2111

Vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over dienstauto’s bij de Belastingdienst. (Ingezonden 6 maart 2008)

1

Is het waar dat de top van de Belastingdienst zich laat rijden door auto met chauffeur?1 Zo ja, waarom?

2

Is dit gebruikelijk voor ambtenaren in vergelijkbare functies?

3

Bent u van plan om deze praktijk te herzien?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris De Jager (Financiën), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (Ontvangen 22 april 2008), zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 1844, vergaderjaar 2007–2008

1

Een aantal managers bij de Belastingdienst kan gebruik maken van dienstvervoer. Uitgangspunt is dat managers van de Belastingdienst gebruik maken van het openbaar vervoer. In bepaalde situaties is dit niet efficiënt, namelijk in die gevallen dat individuele managers jaarlijks veel reistijd kwijt zijn, en waarbij vaak veel locaties moeten worden bezocht die moeilijk met het openbaar vervoer zijn te bereiken. Dit speelt in de eerste plaats bij de grote regio’s, zowel Belastingregio’s als Douaneregio’s. Het werkgebied van een aantal onderdelen van de Belastingdienst is zelfs landelijk. Dit betreft de FIOD-ECD en de BelastingTelefoon. Ten slotte maken drie leden van het managementteam van de Belastingdienst vanwege veel reistijd gebruik van auto met chauffeur. De twee andere leden van hetzelfde managementteam doen voor hun dienstreizen een beroep op de diensten van een chauffeurspool.

2

Ja. Zie het antwoord op de vragen van het lid Tony van Dijck (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over dienstauto’s bij de Belastingdienst. (Ingezonden 6 maart 2008, onder nummer 2070813950).

3

Nee. Naar onze mening wordt bij de Belastingdienst op een afgewogen en efficiënte wijze gebruik gemaakt van dienstauto’s.


XNoot
1

 De Telegraaf, 5 maart 2008, «Top Belastingdienst laat zich rijden».