Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008114

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

114

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over een tekort aan politieagenten in Amstelveen. (Ingezonden 5 september 2007)

1

Is het waar dat voor de zuidelijke randgemeenten (waaronder Amstelveen) van het regiokorps Amsterdam-Amstelland slechts 80 politiefunctionarissen (inclusief rechercheurs en management) beschikbaar zijn?1

2

Is het waar dat door deze magere bezetting de politie het laat afweten bij het aanpakken van zogenaamde hardekernjongeren of probleemjongeren in bepaalde wijken in Amstelveen? Wat gaat u hieraan doen?

3

Deelt u de mening dat het de taak van de politie is om de burgers te beschermen tegen overlast en onveiligheid die deze jongeren veroorzaken door hen hard aan te pakken? Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de burgers in Amstelveen bevrijd worden van dit straattuig?

Mededeling

Mededeling van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister van Justitie. (Ontvangen 28 september 2007)

Naar aanleiding van de vragen van het lid De Roon (PVV) over het tekort aan politieagenten in Amstelveen, met kenmerk 2060724600 en ingezonden op 5 september 2007, deel ik u, mede namens mijn ambtsgenoot van Justitie, mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat het korps Amsterdam-Amstelland heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de juiste informatie te leveren.

Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle relevante informatie is verkregen.


XNoot
1

 De Telegraaf, 4 september 2007.