Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-20061735

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1735

Vragen van de leden Arib en Klaas de Vries (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Vreemdelingenzaken en Integratie over HIV-geïnfecteerde illegale zwangere vrouwen. (Ingezonden 30 mei 2006)

1

Hebt u kennisgenomen van het radioprogramma over HIV-geïnfecteerde illegale zwangere vrouwen?1

2

Klopt het dat het aantal zwangere illegale vrouwen dat HIV-geïnfecteerd is, is toegenomen met 22%?

Hebt u een beeld om hoeveel HIV-geïnfecteerde illegalen het gaat, en hoeveel daarvan vrouw en zwanger is?

3

Klopt het dat deze vrouwen, ondanks hun besmetting met het HIV-virus, van de IND te horen krijgen dat ze het land uit moeten?

4

Onder welke voorwaarden krijgen mensen die HIV-geïnfecteerd zijn op medische gronden een verblijfsstatus? Klopt het dat, wanneer zwangeren tijdelijk geen medicijnen slikken of op het moment dat de aanvraag wordt ingediend nog geen medicijnen gebruiken, dit als reden wordt gezien om hen het land uit te zetten?

5

Klopt het dat één van de voorwaarden om een verblijfsvergunning op medische gronden te krijgen is dat de verwachting bestaat dat iemand binnen afzienbare tijd (binnen drie maanden) dood zal gaan?

6

Bent u op de hoogte van de gezondheidszorg in landen van herkomst van zwangere illegale vrouwen? Deelt u de mening dat, indien er al medicijnen tegen Aids in die landen zijn, deze medicijnen niet toegankelijk zijn voor deze groep vrouwen, omdat ze het geld hiervoor niet hebben, geïsoleerd zijn, en vaak te ziek zijn om lange afstanden af te leggen?

7

Deelt u de mening dat, wanneer illegale vrouwen na de bevalling teruggestuurd worden naar landen van herkomst, zij niet alleen ernstig ziek worden of dood gaan, maar dat hun kind, dat in Nederland dankzij screening en medicatie bij HIV-besmetting is gered, in het land van herkomst het risico loopt toch met HIV besmet te worden (bv. door borstvoeding)?

8

Wat vindt u ervan dat HIV-geïnfecteerde zwangere vrouwen, die het land uit moeten, onderduiken in de illegaliteit en daarmee voor zichzelf en de volksgezondheid een gevaar vormen?

9

Wat vindt u van de uitspraken van de HIV-vereniging en de zorgverleners, dat de huidige voorwaarden voor verblijf op medische gronden te rigide zijn waardoor deze kwetsbare groep zwangere vrouwen hiervoor niet in aanmerking komt?

10

Bent u bereid illegale zwangere vrouwen, die HIV-geïnfecteerd zijn, vooralsnog een verblijfstitel te verlenen, ook wanneer zij tijdelijk geen medicijnen gebruiken? Bent u bereid uw definitieve oordeel over een verblijfsvergunning aan deze groep vrouwen te baseren op adviezen van de behandelend arts en niet op basis van het advies van de IND?

Mededeling

Mededeling van minister Hoogervorst. (Ontvangen 27 juni 2006)

De vragen van de Kamerleden Arib en De Vries (PvdA) over HIV-geïnfecteerde illegale zwangere vrouwen (2050614180) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat er nadere informatie moet worden opgevraagd en afstemming nodig is tussen de IND, het ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De beantwoording zal plaatshebben omstreeks 14 juli 2006.


XNoot
1

 NCRV-Radio 1, 19 mei jl.