Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 5 maart 2020

Agenda Dinsdag 10 maart 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 9.30 UUR

1. Debat

35 300 VI

Staat van de rechtsstaat

2. Herdenking van de heer J.A. van Kemenade

3. Hamerstuk onder voorbehoud

35 179, E

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van 3 maart 2020 met een voorstel om voorlichting over het wetsvoorstel te vragen aan de Raad van State

4. Stemming

35 133

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)