Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 27 september 2018

Agenda Dinsdag 2 oktober 2018

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Beëdiging van de heer R. Nehmelman tot Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

2. Beëdiging van de heer H.A. Binnema

3. Hamerstuk onder voorbehoud

34 923

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

4. Stemming

34 764

Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen