Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 20 maart 2014

Agenda Dinsdag 25 maart 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

33 750 XIII, C

Motie van het lid Flierman (CDA) c.s. over de verdeling van de gereserveerde Europese financiering voor fundament en toepassingsgericht onderzoek

33 750 XIII, D

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over de ambitie dat Nederland in 2020 in Europa tot de kopgroep behoort bij duurzame innovatie

33 750 XIII, E

Motie van het lid Ester (CU) c.s. over reflectie op ethische vragen in het technologie- en innovatiebeleid

33 750 XIII, F

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over de duurzaamheidseffecten van innovatiesubsidies

33 750 XIII, G

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over substantiële stimuleringsmaatregelen voor het bevorderen van zuiver wetenschappelijk onderzoek

2. heropening

25 087

Debat Internationaal fiscaal (verdrags)beleid